Senin, 25 Mei 2009

PR Bahasa Sunda

Saya pernah mendapatkan PR dari guru Bahasa Sunda saat kelas 5 SD kebetulan tema pelajaran saat itu adalah 'Pancakaki' dalam Bahasa Indonesianya silsilah keluarga. Untuk memudahkan saya sengaja waktu itu membuat tabel pancakaki dari tokoh wayang, dan ketika disuruh menerangkan didepan kelas teman-teman termasuk guru terlihat cukup menikmati dan tertarik.
Dari tabel tersebut saya ingat betul menjelasakan dalam bahasa sunda :
Arjuna teh adina Bima, Bima boga lanceuk ngarana Yudisthira. Gatotkaca anakna Bima, mun Abimanyu boga Bapa ngarana Arjuna. Gatotkaca jeung Abimanyu teh alona Nakula jeung sadewa. Ari Gatotkaca teh pernahna lanceuk misan Abimanyu, sabalikna Abimanyu teh adimisan Gatotkaca. Mun Gatotkaca nyebut ka Arjuna teh paman / emang, ari Abimanyu ka Bima mah nyebutna teh uwa.
Ari abimanyu teh suanna Bima jeung Yudisthira. Parikesit ka Arjuna nyebutna aki, sabalikna Arjuna ka Parikesit pernahna incu. Parikesit ka Pandu nyebutna buyut / uyut, ka Abiyasa mah janggawareng. Mun ka Palasara udeg-udeg nyebutna teh, ari ka Sakri nyebutna kakaitsiwur. Mun ka Sakutrem mah biasa nyebutna karuhun.
Sekarang pelajaran seperti itu kayaknya saudah tidak diberikan lagi di SD maupun SMP, apalagi minat orang untuk mempelajari Bahasa Sunda kelihatannya semakin menurun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silakan beri komentar dan terima kasih atas pertisipasi Anda.